KONTAKT ØSTLANDSBUSSEN

STYRET
Mariann og Tom Liodden Haaland - Hallingmerra (kasserer)
Telefon: 452 82 792
 
e-Post: tomhaa@viken.no
Bodil og Arnold Spilsberg
Telefon: 412 01 078
e-Post: ab.spilsberg@gmail.com
Monika Egilsdatter og Carl Ole Renø
Norwegian Fjord Line
VARAMEDLEM
VALG KOMITÉ
Morten og Kari Mette Stangeland
Telefon: 321 57 627
e-Post: bernt@ostlandsbussen.com
Odd og Bente Pedersen
Telefon: 906 63 280
e-Post: oddpede@online.no

Webansvarlig:
Rune Mogerhagen
Telefon: 979 62 991
e:Post web@ostlandsbussen.com